Poplatek

Poplatek je stanoven na 50,- Kč/měsíc na jednoho žáka přihlášeného v tomto školním roce do školní družiny a 20,- Kč/měsíc na žáka, který se účastní činnosti družiny jen v omezené formě.

Prostředky jsou použity na nákup drobného materiálu pro činnosti dětí ve školní družině. Výběrem poplatku je pověřena účetní školy. Částka od rodičů se vybírá za září až prosinec a dále za leden až červen, nejpozději ke dni ukončení činnosti školní družiny ve školním roce. Za činnost v zájmových kroužcích, zřízených při ŠD, se nevybírá žádný poplatek, který by byl příjmem organizace. Případnou spotřebu materiálu při činnosti kroužku si hradí žáci sami.