Školní jídelna

 

Vedouci školní jídelny

Jana Ivánková

 

Hlavní kuchař

Miroslava Foltýnová

 

tel: 518354748, 518352895