Historie

V roce 1948 byla v Hodoníně založena pomocná škola. Ředitelem byl jmenován pan Josef Kratina. Vyučování bylo zahájeno 1.9.1948 v jedné třídě v budově národní školy v Hodoníně, Masarykovo náměstí. Škola postrádala náležité vybavení, chyběly kabinety, dílny a školní zahrada. Byly opatřeny jen nejnutnější učební pomůcky a potřeby k pravidelnému vyučování.

 

školní rok počet žáků počet tříd počet učitelů a vychovatelů
1948-49 16 1 1
1949-50 24 2 1
1950-51 28 2 1
1951-52 30 2 1
1952-53 30 2 2
1953-54 41 3 2
1954-55 43 3 2
1955-56 38 3 2
1956-57 41 3 2
1957-58 44 3 2
1958-59 44 3 2
1959-60 52 3 2
1960-61 54 3 2

 

 

V roce 1961 byla Zvláštní škola Hodonín pod vedením ředitele Josefa Kratiny přestěhována do ubytovny po dělnících na ulici Plucárna poblíž bývalé elektrárny.

 

školní rok počet žáků počet tříd počet učitelů a vychovatelů
1961/62 61 4 3
1962/63 58 4 3
1963/64 58 4 4
1964/65 56 4 4
1965/66 68 4 4
1966/67 69 5 5
1967/68 73 5 5
1968/69 81 5 5
1969/70 82 5+1 třída při nemocnici 5
1970/71 78 5+1 5

 

 

 

Ve školním roce 1971/72 byla jmenována do funkce ředitelky paní Vlasta Kratochvílová.

 

školní rok počet žáků počet tříd počet učitelů a vychovatelů
1971/72 82 5 5
1972/73 72 5 5
1973/74 72 5 5
1974/75 78 6 6

 

 

Ve šk. roce 1975/76 byl jmenován do funkce ředitele Mgr. Jan Hanáček.

 

školní rok počet žáků počet tříd počet učitelů a vychovatelů
1975/76 80 6 6
1976/77 80 6+1 družina 7
1977/78 81 6 7
1978/79 91 6 7
1979/80 93 6+1 na ulici Štefánikova 8
1980/81 102 8 9
1981/82 116 9 10
1982/83 120 9 11
1983/84 119 10 13
1984/85 124 10 13
1985/86 127 10 14
1986/87 124 10 14
1987/88 125 10 14
1988/89 126 10 15
1989/90 129 6+4 na ulici Štefánikova 14

 

Ve šk. roce 1990/91 byla Zvláštní škola Hodonín přestěhována na ulici Žižkova pod vedením Mgr. Jana Hanáčka.

 

školní rok počet žáků počet tříd počet učitelů a vychovatelů
1990/91 148 12 17
1991/92 166 14 18
1992/93 161 15 19
1993/94 150 14 16
1994/95 159 14 17
1995/96 143 14 17
1996/97 142 13 17

 

 Ve šk. roce 1996/97 byla jmenována do funkce ředitelky Mgr. Hana Jurečková.

 

školní rok počet žáků počet tříd počet učitelů a vychovatelů
1997/98 146 13 17+1
1998/99 148 13 18+1
1999/00 149 13+1 PŠ 19+1
2000/01 146 12+2 PŠ 15+2
2001/02 144 12+2 PŠ 16+2
2002/03 149 12+3 PŠ 18+2
2003/04 151 12+3 PŠ 19+2

 

Ve šk. roce 2004/05 byla škola přestěhována do "Duhové školy" na náměstí B. Martinů v Bažantnici.