Vítejte na našem webu

Jsme základní školou, která poskytuje výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem naší práce je poskytnout dětem osvojení vědomostí, dovedností a návyků, které jsou potřebné pro praktický život. Dále rozvíjíme u dětí komunikační a jiné dovednosti potřebné pro sociální integraci ve společnosti.

Metody a formy práce spočívají v komplexním speciálně pedagogickém působení na žáka. Vedle "běžných" vyučovacích předmětů využíváme zvláště u dětí s těžším zdravotním postižením další řadu alternativních metod práce:

arteterapii, ergoterapii, bazální stimulaci, psychomotorická relaxační cvičení, brushing, metody uvolnění v psychorelaxační místnosti, míčkování a další.

Děti mohou navštěvovat zájmové a terapeutické kroužky, kurz plavání, pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze.

V budoucnu se chceme věnovat i nadále zkvalitnění výuky a výchovy a rozšíření našich služeb o nové metody a formy práce.Navštivte nás 

Škola Výchovný poradce Školní metodik prevence
pondělí - pátek čtvrtek úterý   
7:00 - 15:00 11:00 - 12:30 9:00 - 9:40
    12:00 - 13:00

 


Novinky

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2016/2017

30.06.2016 18:44
Výsledky přijímacího řízení Seznam přijatých...

—————

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

08.06.2016 00:00
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Termín...

—————

Ředitelské volno

29.04.2016 07:00
Vážení rodiče, informujeme , že dne 29.4.2016 je...

—————


počítadlo.abz.cz